โพลีเฮอร์บ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำของประเทศไทย มีแหล่งผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การค้นคว้า ทำวิจัย สรรหาวัตถุดิบสมุนไพรออแกนิคที่ปลอดภัยได้รับมาตรฐานสากล GMP, ISO9001, ISO14001, ISO17025