Health & Herb Innovation สมุนไพรสู่นวัตกรรม

You are currently viewing Health & Herb Innovation สมุนไพรสู่นวัตกรรม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ

ด้วยการผสานนวัตกรรมการผลิตที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพระดับโลก อย่างนวัตกรรมเจล นวัตกรรมมิลลิแคป และนวัตกรรมการสกัดสมุนไพร เพื่อนำพาผลิตภัณฑ์แห่งคุณภาพนี้ออกสู่ตลาด ให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการส่งต่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อความสุข คือหนึ่งความตั้งใจของเรา

ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งสำคัญที่ขับเคลื่อนภูมิปัญญาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และความภูมิใจของชาติ ให้ยืนหยัดอยู่ในวงการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาและนำพาหนึ่งภูมิปัญญานี้มุ่งสู่หมุดหมายอันยิ่งใหญ่ในการสร้างความประจักษ์ถึงประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในอนาคต