นวัตกรรมใหม่ของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในรูปแบบเจล โดยการนำสมุนไพรไทยและสารอาหารจากธรรมชาติที่สำคัญ มาผสมผสานลงในเนื้อเจล