นวัตกรรมเพื่อการปกป้องและนำพาสารอาหารเข้าสู่ร่างกายด้วยการบรรจุ สารสำคัญในรูปแบบของเหลว ลงในแคปซูลแข็งชนิดพิเศษ แห่งเดียวในประเทศไทย