5 วิธีรับมือ ฝุ่นพิษ PM 2.5

ในช่วงที่ฝุ่นพิษ PM 2.5 ถล่มเมือง ค่าฝุ่นพุ่งสูงเกินมาตรฐาน ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงอาจส่งผลกระทบในระยะยาว ดู 5 วิธีรับมือฝุ่นพิษ

ปิดความเห็น บน 5 วิธีรับมือ ฝุ่นพิษ PM 2.5